Monday, January 6, 2014

Mangalam Ganesh (मंगलम गणेशंम) - With English & Hindi Lyrics

Video

Facebook Post for Discussion

देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशंम

विघ्न विनाशक जन सुख दायक-2 मंगलम गणेशंम
देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशं-2
विघ्न विनाशक जन सुख दायक -2 मंगलम गणेशं
देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशं-2

(अलाप)

तू ही आदि तू ही हैं अंत,देवा महिमा तेरी हैं अनंत-2
गजाननं भुत गान्धी देवितम उमा शुतम शव विनाश करे कम
मंगलम गणेशा
देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशं-2
विघ्न विनाशक जन सुख दायक मंगलम गणेशं
देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशं

(अलाप)

नि सा नि सा…तू ही शक्ति तू ही विधान,देवा तू ही वेड पूरण-2
गजाननं भुत गान्धी देवितम उमा शुतम शव विनाश करे कम
मंगलम गणेशा
देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशं
विघ्न विनाशक जन सुख दायक मंगलम गणेशं
देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशं-5


English Lyrics

Deva ho Deva Ganpati deva Mangalam Ganesham.

Vighna vinashak jan sukh dayak -2 mangalam Ganesham
Deva ho deva ganpati deva mangalam Ganesham-2
Vighna vinashak jan sukh dayak -2 mangalam Ganesham
Deva ho deva ganpati deva mangalam Ganesham-2.

(alap)

Tu hi aadi tu hi hain anth,Deva mahima teri hain anant-2
Gajananan bhut ganadhi devitam uma shutam shav vinash kare kam
Mangalam ganesha
Deva ho deva ganpati deva mangalam ganesham
Vighna vinashak jan sukh dayak mangalam ganesham
Deva ho deva ganpati deva mangalam ganesham.

(alap)
tu hi shakti tu hi vidhan,deva tu hi ved puran-2
Gajananan bhut ganadhi devitam uma shutam shav vinash kare kam
Mangalam ganesha
deva ho deva ganpati deva mangalam ganesham
vighna vinashak jan sukh dayak mangalam ganesham
deva ho deva ganpati deva mangalam ganesham-5